Tjenester

FAKTURAPRODUKSJON
Vi produserer din kundefaktura etter din ordre.

HUSLEIE, KONTINGENT-FAKTURA
Vi sender ut og følger opp din faktura etter fast intervall.

FAKTURAADMINISTRASJON
Du produserer din kundefaktura og sender til oss, vi sender til din kunde med ocr giro

PURRETJENESTE
Du produserer fullstendig kundefaktura med ocr giro og sender til kunde
samtidig som fakturafil sendes til oss.

PURRETJENESTE MED FAKTURAUTSENDING
Du produserer fullstendig kundefaktura med ocr giro og sender fakturafil
med ordrelinjer til oss. Vi sender din faktura til kunden

EGENINKASSO
Forfalt inkassovarsel overføres til egeninkasso/ inkassopågang til deres bankkonto ved bekreftelse fra dere. Dersom du ikke har fakturatjeneste hos oss kan forfalt inkassovarsel sendes til oss eller legges inn via vår web registrering. Vi følger opp med utsendinger til kunde og rettsligpågang på vegne av dere. All innfordring går direkte til deres konto.

VÅRE TJENESTER
Du kan følge dine saker og vår saksbehandling via vårt infosenter på web. I alle våre tjenester inkluderer oppfølging av innbetalinger, utsending av purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring. Ønsker du videre saksgang utfører vi inkasso innkreving til din konto på vegne av deg. Vi ringer din kunde i en tidlig fase noe som vil gi dere hurtig oppgjør og lavere innfordringskostnader.

INFOSENTER:
Som kunde hos Incred har du full tilgang til dine faktura via vårt infosenter. Her kan du følge din kundefaktura, se hva vi har gjort med denne og hva neste steg er. Du kan se saksbehandlers notater og legge inn egne notater om du ønsker.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon nummer

Emne

Melding